Bijnaam voor de Vitrite fabriek aan de Maisbaai in Middelburg. (1893-1985)

Boek R. Fastenau en A.J. Koops

Tijdens de voorbereidingen tot de feestelijke viering van het 75-jarig bestaan van de N.V. De Vitrite Fabriek te Middelburg bleek van verschillende zijden belangstelling te bestaan voor een kort overzicht van de geschiedenis van het bedrijf, dat lange tijd als enige industrie van grotere omvang in Middelburg domineerde en velen in de Zeeuwse hoofdstad en omgeving een goed bestaan verschaft. Aan deze wens is tegemoet gekomen door hieraan een speciaal nummer van het bedrijfsorgaan „De Vitrite Schakel" te wijden, hetgeen thans voor U ligt.

Middelburg, September 1968.